ارتباط با ما

  • ۰۲۱-۹۱۰۰۸۶۶۴
  • (دپارتمان فروش و بازاریابی) ۳۰۰۱-۳۰۰۲-۳۰۰۳-۳۰۰۶
  • (پشتیبانی) 4001 سامانه تیکت
  • (واحد مالی) 1010
  • (واحد اداری) 1002
  • (واحد فنی) 2001
  • info@psa.ir

فرم ارتباط با ما





    شهرک غرب بلوار دریا انتهای گلها پلاک 3 واحد 4