ارتباط با ما

  • ۰۲۱-۹۱۰۰۸۶۶۴
  • (دپارتمان فروش و بازاریابی) ۳۰۰۱-۳۰۰۲-۳۰۰۳-۳۰۰۶
  • (پشتیبانی) 4001 سامانه تیکت
  • (واحد مالی - اداری) 1011
  • (واحد فنی) 2001
  • info@psa.ir

فرم ارتباط با ما

    خیابان سهروردی شمالی، خیابان افشار جوان، شماره 36