App

سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه برای تصمیم‌گیری درخصوص سرمایه‌گذاری های خود، عوامل زیادی را مدنظر قرار می‌دهند. امروزه یکی از منابع مهم در فرآیند تصمیم‌گیری آنها اخبار و اطلاعات منتشر شده از طریق شبکه‌های اجتماعی است. شبکه‌های اجتماعی فعال در بازار سرمایه به یک بستر مهم برای تبادل تحلیل‌های مالی و اقتصادی تبدیل شده‌اند. در حوزه ی مالی _رفتاری بررسی اثرات شبکه‌های اجتماعی بر بازار سهام موضوع نسبتا جدیدی است، اما بسیار جدی است! تا جایی که  گاها بر روی روند یک سهم تاثیر گذار می باشد. راه های مختلفی جهت تبادل اطلاعات بین سهامداران مانند سایت ها، کانال های تلگرامی، صفحات اینستاگرامی و... وجود دارد.

شناسایی تاثیر این شبکه‌های اجتماعی در تصمیم‌گیری افراد می‌تواند زمینه لازم را برای ارائه خدمات مطلوب به سرمایه‌گذاران فراهم آورد. شرکت پارس سیستم آشنا نیز با ارائه ی ابزاری تحت عنوان " شبکه اجتماعی "، سعی کرده است تا محیطی مجزا و امن را برای سهامداران و ناشرین فراهم آورد

مزایای استفاده از شبکه اجتماعی برای ناشران

از جمله مزایای شبکه اجتماعی برای ناشران میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • گروه بندی سهامداران برای تبادل اطلاعات
  • استفاده از داده های سهامداران و پاسخ مستقیم به سوالات آن ها
  • بارگذاری اطلاعیه برای گروه خاصی از سهامداران

مزایای استفاده از شبکه ی اجتماعی برای سهامداران

از جمله مزایای شبکه اجتماعی برای ناشران میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • گرده همایی سهامداران یک نماد در یک شبکه
  • پاسخ به سوالات سهامداران از طریق فردی مسئول
  • سهولت تبادل اطلاعات سهامداران
با در نظرگرفتن فضای بازار سرمایه کشور، زیرساخت‌های فنی و مقرراتی را به‌گونه‌ای فراهم کردیم تا بتوان بیش از پیش از شبکه‌های اجتماعی مجازی در جهت افزایش شفافیت، بهبود کارآیی و آموزش هدفمند سرمایه‌گذاران بهره برد.