سفارش مبادله چیست؟ چگونه می توان در بورس سفارش داد؟

سفارش مبادله چیست؟ چگونه می توان در بورس سفارش داد؟

بازار سهام یک بازار شرکتی است که در آن شما می توانید به طور قانونی پس انداز خود را به روش های سودآور ارزش گذاری و سفارش مبادله کنید. تعریف بازار سهام با قوانین و وظایف مهم؛ در قالب بازار شرکتی است که در آن خرید و فروش اسناد و کالاهای قابل معامله و سفارش مبادله انجام می شود.

برای تحقق معاملات خرید و فروش باید از دستورات بازار سهام استفاده کنید. شما این دستورات را به موسسات واسطه می دهید و معامله شما با فراهم شدن شرایط مناسب محقق می شود. منظور ما از شرایط مطلوب این است که شخص دیگری در مقابل سفارش خرید شما حکم فروش داشته باشد و قیمت ها با یکدیگر مطابقت داشته باشند.

بیشتر بخوانید: برنامه مدیریت امور سهام

برای انجام سرمایه گذاری موفق، باید در مورد انواع سفارشات اطلاعات داشته باشید. باید بدانید که چندین نوع مختلف سفارش وجود دارد. اگر می دانید این نوع سفارش ها چیست و چگونه از آنها استفاده کنید، می توانید معاملات خود را با بهترین قیمت انجام دهید.

اکنون بیایید در مورد اینکه سفارشات بازار سهام چیست، نحوه ثبت سفارش در بازار سهام بحث کنیم:

بیشتر بخوانید: نرم افزار سهامداری

سفارش مبادله چیست؟

یک سرمایه گذار نمی تواند مستقیماً سفارشات خرید و فروش را به بازار سهام منتقل کند. سرمایه گذار ابتدا سفارشات خود را به کارگزاری منتقل می کند. از طرف دیگر کارگزاری این سفارش را مطابق با قوانین بورس انجام می دهد و به بازار منتقل می کند.

بیشتر بخوانید: نرم افزار سهام

به همین دلیل سفارش مبادله بازار سهام به دو گروه تقسیم می شوند.

سفارش های ارسال شده توسط سرمایه گذاران به کارگزاری ها را سفارش مشتری می گویند. این دستور می تواند کتبی یا شفاهی باشد. سفارش هایی که کارگزاری ها از مشتریان می گیرند و به بورس ارسال می کنند، سفارش های سهام هستند. این دستورات به صورت کتبی ابلاغ می شود.

دستورهای مبادله ای سفارشات مشتریانی هستند که در مقررات بازار سهام تنظیم شده اند. کارگزاری ها این دستورات را به بازار سهام صادر و به ماموران بورس ارسال می کنند. در بورس اوراق بهادار سفارشات به سفارشات عادی و ویژه تقسیم می شوند.

سفارشات منظم

سفارش هایی که دقیقاً از ۱ لات و مضرب های آن، بدون کسر و در واحدهای تراکنش تشکیل شده اند، سفارش های عادی نامیده می شوند. سفارشات معمولی دارای چند گروه مختلف هستند و همه انواع دارای محدودیت قیمت هستند.

بیشتر بخوانید: برنامه تحلیل سهام

سفارشات قیمت محدود:

نامی است که به سفارشاتی داده می شود که در آن قیمت و مقدار تعیین می شود. هنگامی که این سفارش وارد می شود، اگر معامله ای را نتوان به طور جزئی یا کامل انجام داد، قسمت تحقق نیافته در دستور انتظار، یعنی بخش سفارش غیرفعال ابزار سرمایه گذاری، با توجه به ترتیب قیمت و اولویت زمانی، نوشته می شود.

سفارشات با قیمت محدود ویژه:

اینها سفارشاتی هستند که در آنها مبلغ سفارش به عنوان ‘صفر’ وارد می شود و فقط قیمت وارد می شود. این سفارش به منظور پاسخگویی به کلیه سفارشات تا قیمت مشخص شده وارد سیستم می شود تا در صورت وجود از سطوح قیمتی بهتر شروع شود. هنگامی که این سفارش وارد سیستم می شود، اگر سفارشی برای معامله وجود نداشته باشد، به عنوان یک سفارش غیرفعال نوشته نمی شود. بلافاصله توسط سیستم لغو می شود.

بیشتر بخوانید: نرم افزار مدیریت امور سهام

سفارشات با ارزش محدود ویژه:

به صورت سفارشات قیمت محدود ویژه با محدودیت مقدار مشخص است. مقدار به عنوان “صفر” وارد شده و قیمت تعیین می شود. در این سفارشات، حداکثر مقدار مقدار، مقدار سفارش را تعیین می کند.

هنگام ثبت این سفارش، سیستم اطمینان حاصل می کند که تراکنش از روی سفارش با بهترین قیمت با در نظر گرفتن سطح قیمت حد تعیین شده انجام می شود، مشروط بر اینکه از مبلغ تعیین شده بیشتر نباشد. اگر مبلغ وارد شده قبل از رسیدن به سطح قیمت مشخص شده برآورده شود. این سیستم اجازه نمی دهد تا پردازش بیشتری انجام شود. یکی از انواع ترتیبی است که به صورت غیرفعال نوشته نمی شود.

لغو سفارش باقی مانده:

سفارشی است که برای سفارش هایی که در آن قیمت و مقدار درج شده است به سامانه ارسال می شود، اما در صورت عدم اجرای کل یا بخشی از تراکنش به صورت غیرفعال درج نمی شود. به لطف این سفارش، سفارش شما توسط سیستم بدون اینکه به صورت غیرفعال نوشته شود لغو می شود.

بیشتر بخوانید: نرم افزار امور سهام و سهامداران

سفارشات با قیمت افتتاحیه:

اینها انواع سفارش مبادله هستند که در جلسه افتتاحیه وارد می شوند و فقط تعداد آن مشخص شده و قیمت نوشته نشده است. آنها با قیمت افتتاحیه بازار سهام معامله می شوند. ترتیب اولویت عبارت است از؛ این یک نوع سفارش است که پس از سفارشات محدود برابر و بهتر از قیمت افتتاحیه می آید. سفارشات افتتاحیه بر اساس اولویت زمانی بین خودشان اجرا می شوند.

سفارشات با قیمت پایانی:

اینها سفارشاتی هستند که تنها با تعیین مقدار در جلسه پایانی وارد می شوند. قیمت ها نوشته نمی شوند و در جلسه پایانی معامله می شوند. آنها پس از سفارشات محدود برابر یا بهتر از قیمت بسته شدن می آیند.

بخوانید: نرم افزار امور سهام

سفارش مبادله چیست؟

سفارشات ویژه

درخواست ویژه توسط بورس به شرح زیر تعریف شده است. سفارشات بیش از تعداد سهام تعیین شده توسط هیات مدیره بورس اوراق بهادار و در صورت جفت شدن با سفارش خاص دیگری با تایید مسئول بورس به صورت یک کل غیر قابل تقسیم اجرا می شود.

سفارشات ویژه را می توان در قالب سفارشات بالاتر از مقدار تعیین شده توسط صرافی قرار داد. مبلغ سفارش های ویژه می تواند تا ۱۰% سرمایه پرداخت شده باشد. آنها را نمی توان تا حدی مطابقت داد و درخواست ویژه وارد شده در سیستم را می توان در هر زمان قبل از مطابقت لغو کرد.

انواع سفارشات مبادله ویژه

معاملات این نوع سفارش ثبت نمی شود. با این حال، آنها در هنگام محاسبه حجم معاملات و حجم معاملات در نظر گرفته می شوند. کلیه نمایندگان اعضا هنگام ورود به سیستم، تغییر، مطابقت و لغو با پیام مطلع می شوند.

بیشتر بخوانید: برنامه سهامداران

سفارشات روزانه:

علی رغم نام آنها، سفارش هایی هستند که تا پایان جلسه ای که به آنها داده می شود، برای معامله در سیستم نگهداری می شوند. اگر تراکنش تا پایان جلسه انجام نشود، لغو می شوند. مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد، سیستم با تمام سفارشات به عنوان سفارشات روزانه رفتار می کند. در صورت انجام جزئی سفارش، مبلغ جبران نشده باقیمانده تا پایان جلسه باقی می ماند و در صورت عدم انجام، لغو می شود.

سفارشات فوری:

این شرط پیوست به سفارشات به این معنی است که مبلغ ممکن هنگام وارد شدن سفارش به سیستم برآورده می شود و قسمت باقی مانده قبل از اینکه در غیرفعال نوشته شود لغو می شود. این سفارش فقط در زمان ورود معتبر است. با لغو باقیمانده، سفارش‌هایی با قیمت محدود و ارزش محدود ویژه سفارش‌های فوری محسوب می‌شوند.

سفارشات با تاریخ:

دستوراتی هستند که سفارش را تا تاریخ مشخصی در سیستم نگه می‌دارند. حداکثر مدت اعتبار سفارش محدود به روز کاری است که وارد شده است. سفارش هایی که در جلسه اول با تاریخ وارد می شوند در جلسه دوم نیز معتبر هستند. اما سفارشاتی که در جلسه دوم انجام نشوند در پایان روز لغو می شوند.

بیشتر بخوانید: نرم افزار امور سهامداری

چگونه می توان در بورس سفارش مبادله داد؟

رایج ترین انواع سفارش در بازارهای سهام عبارتند از: سفارش بهترین قیمت، سفارش محدود و سفارش با قیمت افتتاحیه. سفارشات با بهترین قیمت ثبت نام نمی کنند و عضویت بورس با این قیمت آزاد است. سفارشات با بهترین قیمت در صورتی که قبل از شروع جلسه در بورس عرضه شوند، در اولین قیمت ثبت شده یا قیمت افتتاحیه، بدون انتظار اجرا می شوند.

بیشتر بخوانید: نرم افزار مدیریت سهام

از سوی دیگر، سفارشات محدود، سفارشاتی هستند که در آنها قیمت مورد معامله توسط سرمایه گذار تعیین می شود. اغلب با ترتیب تعادل اشتباه گرفته می شود. با قیمت های تعیین شده توسط سرمایه گذار؛ خرید با بالاترین قیمت و فروش با کمترین قیمت انجام می شود. خرید در صورتی محقق می شود که قیمت تشکیل شده در بورس کمتر یا برابر قیمت درخواستی باشد. از سوی دیگر، در فروش، در صورتی اتفاق می افتد که قیمت در بازار سهام کمی بالاتر یا برابر با قیمت درخواستی باشد.

بیشتر بخوانید: نرم افزار سهامداران

سفارش مبادله