تحلیل کاغذی در بورس چگونه انجام می شود؟ (بخش چهارم)

تحلیل کاغذی در بورس چگونه انجام می شود؟ (بخش سوم)

تحلیل کاغذی در بورس چگونه انجام می شود؟ با بخش سوم این محتوا با شما هستیم. یکی از دو موضوعی که در تحلیل بخش مورد توجه قرار می گیرد، حساسیت بخش ها به نوسانات اقتصادی است و دیگری دوره توسعه بخش است. حال بیایید این عوامل را بررسی کنیم.

در مورد نرم افزار امور سهام بیشتر بدانید.

حساسیت بخش ها به نوسانات اقتصادی

مشخص است که برخی از بخش ها بیشتر از سایر بخش ها تحت تأثیر رشد یا انقباض اقتصادی هستند. اگر در حال سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی هستید که در زمینه هایی مانند کامپیوتر، الکترونیک و مخابرات فعالیت می کنند، باید بدانید که آنها کمتر تحت تاثیر نوسانات اقتصادی قرار می گیرند.

سهام شرکت‌های بخش غذایی، دارویی و بهداشتی نیز به دلیل اینکه در گروه نیازهای اساسی حیاتی قرار می‌گیرند، حساسیت کمتری نسبت به نوسانات اقتصادی دارند. از سوی دیگر، سهام شرکت های گردشگری پتانسیل این را دارد که به راحتی تحت تاثیر قرار گیرد.

البته سرمایه گذاران به سهامی روی می آورند که تمایل به رشد دارند. اما گفته می شود که صنایع خودپایدار برای سرمایه گذارانی که روی سودهای کلان تمرکز ندارند، جذاب است. وضعیت فعلی اقتصاد باید به دقت بررسی شود.

در مورد سامانه جامع تحلیل بازار بخوانید.

دوره توسعه بخش

شرکت های فعال در بخش تجارت و صنعت؛ آنها دوره های استقرار، توسعه، بلوغ و اشباع را پشت سر می گذارند. این عامل از نظر کیفیت کالا و خدمات تولید شده و تعداد شرکت هایی که وارد بازار می شوند مورد سوال است.

با افزایش شهرت محصولات و خدمات متعلق به هر بخش، افزایش تقاضا مشاهده می شود. پس از مدتی شرکت های جدید به این بخش می پیوندند و عرضه افزایش می یابد. سپس بین این دو عنصر تعادل برقرار می شود.

در مورد سامانه افزایس سرمایه بدانید.

زمانی که بخش ها به مرحله بلوغ و اشباع می رسند، رشد متوقف می شود و شرکت ها به حداکثر اندازه می رسند. مشخص است که شرکت هایی که از بسیاری جهات توسعه خود را متوقف کرده اند، تمایل به افول دارند. در این صورت سرمایه گذاران به سهام آن شرکت مراجعه نمی کنند.

علاوه بر همه اینها، شرایط رقابتی بخش سرمایه گذاری شده نیز از عواملی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

در مورد سامانه امور سهام بیشتر بدانید.

علاوه بر این، هنگام تجزیه و تحلیل بخش، نکات زیر باید در نظر گرفته شود:

  • تاثیر تغییرات اقتصاد بر بخش ها

  • اثرات دولت ها، ملت ها و سازمان های اقتصادی بین المللی بر بخش ها

  • روند توسعه ظرفیت های تولیدی و خدماتی، عرضه و تقاضای بخش ها

  • اثرات پیشرفت های تکنولوژیکی در این بخش

  • ویژگی این بخش که یک بخش نیروی کار یا فناوری فشرده است

  • قدرت روابط کارگر و کارفرما و تشکل های اجتماعی در بخش کار

  • مکانهایی که مواد اولیه بدست می آید

  • دانستن کشش تقاضا برای کالاها و خدمات در حال تولید ضروری است

تجزیه و تحلیل شرکت

اساس تجزیه و تحلیل شرکت؛ بر این اصل استوار است که بتوان با بررسی فعالیت های گذشته و فعالیت های فعلی شرکت، پیش بینی فعالیت های آتی شرکت را انجام داد. به این ترتیب تصمیمات سالم تری برای سرمایه گذاری در سهام آن شرکت گرفته می شود.

هنگام انجام تجزیه و تحلیل شرکت، ابتدا باید نقاط قوت و ضعف شرکت ها و توان رقابتی آنها مشخص شود. تجزیه و تحلیل SWOT برای تعیین این نقاط انجام می شود. SWOT; این مخفف نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهدیدها است. همه این عناصر اطلاعات تجزیه و تحلیل دقیق را ارائه می دهند.

در تحلیل شرکت عوامل کیفی و کمی در حوزه های جداگانه بررسی می شود. عوامل کیفی؛ ویژگی های کالاها و خدمات تولید شده توسط شرکت، وضعیت تقاضا، سهم بازار و کیفیت مدیریت شرکت را پوشش می دهد.

در مورد نرم افزار مدیریت امور سهام و سهامداران بیشتر بدانید.

عوامل کمی شامل صورت های مالی و گزارش های نشان دهنده وضعیت مالی شرکت و صورت های مالی و گزارش های بر اساس سال های گذشته است.

تحلیل شرکت موضوعی است که سرمایه گذاران سهام باید به آن توجه کنند. با استفاده از این تحلیل می توان شرکت مناسبی را برای سرمایه گذاری انتخاب کرد.

سرمایه‌گذاری که پول خود را صرف سرمایه‌گذاری در سهام می‌کند، باید چهار عامل را در هنگام تحلیل یک شرکت در نظر بگیرد. اینها؛ قیمت بازار، ارزش بازار، ارزش شرکت و تحلیل مالی شرکت است.

در مورد پارس سیستم آشنا بخوانید.

تحلیل کاغذی در بورس چگونه انجام می شود؟ (بخش سوم)