تحلیل کاغذی در بورس چگونه انجام می شود؟ (بخش دوم)

تحلیل کاغذی در بورس چگونه انجام می شود؟ (بخش دوم)

تجزیه و تحلیل شرکت در سه مرحله انجام می شود. پس از این معاملات، سرمایه گذاری ها احتمال سود و زیان را محاسبه می کنند. در مجموعه مقالاتی، اطلاعات دقیقی در مورد تجزیه و تحلیل کاغذی در بورس را در اختیار شما قرار می دهیم.

تحلیل اقتصادی

سرزندگی اقتصاد یک کشور؛ بر نرخ بهره برداری از ظرفیت، سودآوری و بهره وری شرکت ها تأثیر می گذارد. این واقعیت که اقتصاد بر این داده ها تأثیر می گذارد نیز به این معنی است که بر ارزش سهام تأثیر می گذارد.

اثرات مثبت باعث افزایش ارزش سهام و اثرات منفی باعث کاهش ارزش سهام می شود. به طور کلی اگر رکودی در اقتصاد کشور ایجاد شود، سهام تمایل به کاهش دارد و سرمایه گذاران به سمت کاهش اوراق خود می روند.

نوسانات با طول موج های بلند که از اقتصاد کشورها سرچشمه می گیرد را کنیونکچر می گویند. در این فرآیند، دوره های رشد و توسعه و دوره های انقباض و پسرفت وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، این دوره ها در دو بخش جداگانه در تحلیل بنیادی مورد بررسی قرار می گیرند.

در مورد نرم افزار امور سهام بیشتر بدانید.

شاخص های مهم اقتصادی مورد استفاده در تحلیل های اقتصادی به شرح زیر است:

درآمد ملی

محصول ملی که مجموع کالاها و خدمات تولید شده در کشور را به صورت عددی بیان می کند و این داده ها که نشان می دهد آیا اوضاع در اقتصاد خوب پیش می رود، باید توسط سرمایه گذاران به دقت پیگیری شود.

اعتماد به اقتصاد زمانی افزایش می‌یابد که درآمد ملی که در ارقام زنده، مولد و مولد اقتصاد منعکس می‌شود، بالاتر از حد انتظار باشد. این بدان معناست که ارز افزایش می یابد.

سرمایه گذاران باید در هنگام افشای این داده ها مراقب باشند. زیرا این داده ها پتانسیل تغییر سطح قیمت سهام را دارند. تصور بازار ممکن است تغییر کند و بنابراین ممکن است تغییرات جدی قیمت مشاهده شود.

در مورد سامانه جامع تحلیل بازار بخوانید.

سرمایه گذاری ها

افزایش سرمایه گذاری های انجام شده در یک کشور نشان می دهد که اوضاع از نظر اقتصادی خوب پیش می رود. وضعیت خوب اقتصاد کشور، سرمایه گذاران خارجی را نیز به سمت فعال می آورد.

وقتی سرمایه گذاری ها زیاد باشد، ارزش پول کشور نیز افزایش می یابد. از این رو میزان سرمایه گذاری های انجام شده در کشور یکی از شاخص های مهم مورد استفاده در تحلیل های اقتصادی محسوب می شود.

در مورد سامانه تحلیل بازار بیشتر بدانید.

استخدام

این داده ها که بیانگر تعداد افرادی است که در یک کشور با دستمزد مشخصی کار می کنند، یکی از اطلاعات مهم در مورد وضعیت عمومی اقتصاد است. هر چه تعداد افراد دارای شغل بیشتر باشد، تولید و اقتصاد کشور بهتر است.

بیکاری که عامل مهمی در اعتماد سرمایه گذاران به بازار است، در دوره های خاصی اعلام می شود و می توان مشاهده کرد که قیمت ها در این دوره ها کاملاً نوسان است.

اگر آمار بیکاری بیش از حد انتظار مثبت باشد، به این معنی است که ارز افزایش می یابد. اعتماد سرمایه گذاران به تولید در یک کشور به معنای افزایش سرمایه گذاری است. این به نوبه خود تقاضا برای پول و وام برای خرید سهام شرکت ها را افزایش می دهد.

در مورد نرم افزار امور سهام بیشتر بدانید.

تورم

این مورد یکی از عواملی است که بازار را تحت تأثیر منفی قرار می دهد، تنها زمانی می تواند در همه بازارها و بازارهای اوراق بهادار اثر شادابی داشته باشد که در حد متوسط ​​باشد.

تورم بالا به اعتماد سرمایه گذاران به بازار لطمه می زند. با این حال، تورم یک ریسک تورمی ایجاد می کند، به این معنی که آیا سهام سرمایه گذاری شده حق بیمه با نرخ تورم ایجاد می کند یا خیر.

در مورد سامانه افزایس سرمایه بدانید.

نرخ بهره

می توان گفت تقاضا برای پول مستقیماً تحت تأثیر نرخ بهره است. هدف بانک های مرکزی کشورها کنترل نرخ بهره است.

مثلاً فرض کنیم نرخ بهره در کشور ما افزایش پیدا کند. در این حالت، سرمایه گذاران تمایل دارند پرتفوی خود را در سایر ابزارها به پول نقد تبدیل کنند و از افزایش بهره درآمد کسب کنند.

فرآیند تبدیل وجه نقد سرمایه گذاران نیز کل تقاضا برای ارز کشوری را که سرمایه گذاری در آن انجام می شود افزایش می دهد. این امر باعث افزایش ارزش پول می شود. یعنی افزایش نرخ بهره توسط بانک های مرکزی باعث افزایش ارزش پول می شود.

در مورد نرم افزار امور سهام بیشتر بدانید.

تجزیه و تحلیل صنعت

پس از تجزیه و تحلیل اقتصادی، تجزیه و تحلیل بخش مورد سرمایه گذاری انجام می شود. به این ترتیب می توان مشخص کرد که کدام بخش سود خواهد آورد. بر این اساس، سرمایه گذار تجزیه و تحلیل می کند که کدام بخش را به دست خواهد آورد.

مسائلی که باید در هنگام انتخاب یک بخش در نظر گرفت. خصوصی سازی، تهدید جنگ، انقباضات دوره ای، فرآیند بازسازی، تغییرات مورد انتظار در شیوه های تجارت خارجی.

اگرچه بین توسعه بخش ها و توسعه اقتصادها ارتباط وجود دارد، اما در برخی موارد ممکن است با واکنش های متفاوتی مواجه شود. این به دلیل این هست که؛ در حالی که توسعه اقتصادی وجود دارد، در برخی از بخش ها افت وجود دارد.

شرایطی مانند فرسودگی فناوری، فرسودگی و کاهش تقاضا را می توان از دلایل افت این بخش دانست. در حالی که اقتصاد منقبض می شود، ممکن است تحولاتی در برخی از بخش ها رخ دهد. ادامه مطلب را در بخش سوم بخوانید.

در مورد نرم افزار مدیریت امور سهام و سهامداران بیشتر بدانید.

تجزیه و تحلیل کاغذی