نسبت قیمت بر سود سهام چیست؟

نسبت قیمت بر سود سهام چیست؟

نسبت قیمت به جریان نقدی یا نسبت قیمت بر سود سهام، یکی از مطالبی است که باید هنگام انتخاب سهام مورد بررسی قرار گیرد. این مورد بسیار مهمتر از سودآوری است. زیرا شرکت هایی هستند که علی رغم کسب سود تعطیل می شوند و یا مشکلات جریان نقدی دارند. بنابراین، مفید است که در ارزیابی سهام نگاهی به این نسبت بیندازیم.

قبل از خرید سهام یک شرکت، به طور غیر ارادی سودآوری آن را بررسی می کنیم. اگر یک شرکت سودآور باشد، فکر می کنیم سهام آن قابل خریداری است. با این وجود، نسبت هایی وجود دارد که اطلاعات بسیار مهم تری در مورد انتخاب سهام به دست می دهد.

در مورد نرم افزار مدیریت امور سهام و سهامداران بیشتر بدانید.

نسبت جریان نقدی قیمت بر سود چیست؟

نسبت جریان نقدی قیمت به سود چیست؟

نسبت p/e، اصطلاحا نسبت قیمت بر سود سهام است. در این نسبت، p قیمت یا Price و e درآمد سهم یا Earning per share است. این یک شاخص ارزیابی یا چند برابر است که ارزش قیمت سهام را نسبت به جریان نقدی عملیاتی هر سهم اندازه گیری می کند.

جریان نقدی، گردش وجوه نقدی است که در یک بازه زمانی مشخص وارد و خارج می شود. ورود نقدی به تجارت به عنوان جریان مثبت و خروجی به عنوان جریان منفی تعریف می شود. سود تفریق هزینه ها از درآمد است. همچنین تصویری از وضعیت عمومی شرکت است.

در مورد نرم افزار امور سهام بیشتر بدانید.

به طور کلی تصور می شود که سود و جریان نقدی برابر هستند. ولی این یک تصور غلط است. حتی اگر یک شرکت سود کسب کند، ممکن است در جریان نقدینگی با مشکل روبرو شود.

صورت جریان وجوه نقد که توسط شرکت ها منتشر شده، نشان می دهد که چرا شرکت دوره را با پول نقد کمتر یا بیشتر نسبت به دوره قبل بسته است. در حالی که سود یک شرکت در حال افزایش است، جریان نقدی آن ممکن است کاهش یابد. بنابراین، به جای سودآوری، جریان پول نقد به عنوان داده های مالی قابل اطمینان تری در نظر گرفته می شود.

سرمایه گذاران چگونه بر اساس نسبت P/E عمل می کنند؟

سرمایه گذاران چگونه بر اساس نسبت P/E عمل می کنند؟

سرمایه گذارانی که سهام را تجزیه و تحلیل می کنند معمولاً براساس نسبت قیمت / درآمد عمل می کنند. این نسبت به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا ارزش یک سهام را با ارزش سهام دیگر مقایسه کنند. نسبت قیمت / جریان نقدی، اطلاعات بیشتری به سرمایه گذار می دهد. همچنین به تعیین قیمت سهام کم ارزش کمک می کند.

در مورد شبکه اجتماعی سهام بیشتر بدانید.

نسبت جریان به وجه نقد از جریان نقدیِ عملیاتی استفاده می کند که هزینه های غیرنقدی مانند استهلاک را به درآمد خالص اضافه می کند. این نسبت به خصوص برای ارزش گذاری سهامی که جریان نقدی مثبتی دارند؛ اما به دلیل موارد غیر نقدی زیاد سودآور نیستند، یک نسبت مفید است.

گزارش های حسابداری پر از تنظیمات خلاقانه موارد غیر نقدی است. اینها باعث می شود که سودآوری اساسی یک شرکت مشخص نباشد. اینجاست که سود صورت جریان وجوه نقد به وجود می آید.

با تنظیم همه مورد غیرنقدی، این جدول تصویری از پول نقد اساسی تولید شده توسط یک کسب و کار را ارائه می دهد. بنابراین، نسبت قیمت / جریان نقدی، جریان نقدی کسب و کار را با ارزش بازار مقایسه می کند تا نشان دهد که ارزش گذاری واقعی است یا خیر.

این نسبت برای نادیده گرفتن پتانسیل های یک شرکت نیز مفید است. نرخ؛ باید از دیدگاه تاریخی، بخش و بازار تجزیه و تحلیل شود.

در مورد نرم افزار تحلیل بازار بورس بیشتر بدانید.

چگونه می توان نسبت جریان نقدی قیمت را محاسبه کرد؟

چگونه می توان نسبت جریان نقدی قیمت را محاسبه کرد؟

برای محاسبه این نسبت مالی، تنها کاری که باید انجام دهید این است: تقسیم قیمت سهام فعلی بر کل جریان نقدی در صورت جریان وجوه نقد. برخی از سرمایه گذاران ترجیح می دهند نسبت را با استفاده از جریان نقدی رایگان تغییر دهند تا کل جریان نقدی حاصل از عملیات. جریان ازاد نقدینگی؛ هزینه هایی مانند استهلاک، تغییر در سرمایه در گردش و هزینه های سرمایه را تنظیم می کند.

هنگام محاسبه، می توان از قیمت متوسط ​​۳۰ یا ۶۰ روزه نیز برای جلوگیری از نوسانات و حرکات تصادفی بازار برای دستیابی به ارزش سهام پایدارتر استفاده کرد. محاسبه جریان نقدی عملیاتی با تقسیم جریان های نقدی ۱۲ ماهه اخیر تولید شده توسط شرکت بر تعداد فعلی سهام است.

در مورد نرم افزار سهام ناشران و سهامداران بیشتر بدانید.

علاوه بر محاسبه هر سهام، می توان آن را به صورت کل شرکت و با تقسیم ارزش بازار یک شرکت بر کل جریان نقدی آن انجام داد. نسبت جریان به وجه نقد، میزان درآمد نقدی شرکت را بر اساس قیمت سهام خود اندازه گیری می کند. نه سود هر قیمت سهام را که با نسبت P / E اندازه گیری می شود.

در مورد نرم افزار سهام بخوانید.

از آنجا که جریان های نقدی متأثر از استهلاک و سایر اقلام غیرنقدی به راحتی سود به دست نمی دهند، گفته می شود که نسبت قیمت به جریان نقدی شاخص بهتری برای ارزیابی سرمایه گذاری نسبت به P / E است. برخی از شرکت ها به دلیل هزینه های بزرگ غیرنقدی علی رغم داشتن جریان های نقدی مثبت، بی سود به نظر می رسند.

در مورد سامانه تحلیل بازار بورس بیشتر بدانید.

نسبت جریان نقدی به سود سهام