EBITDA چیست و چرا اهمیت دارد؟

EBITDA چیست و چرا اهمیت دارد؟

EBITDA چیست و چرا اهمیت دارد؟ استفاده از این معیار می تواند راهی مفید برای تنظیم عواملی باشد که می توانند از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت باشند.

EBITDA مخفف درآمد قبل از بهره، مالیات و استهلاک است. EBITDA یک معیار مفید برای درک توانایی یک کسب و کار در ایجاد جریان نقدی برای صاحبان آن و برای قضاوت در مورد عملکرد عملیاتی یک شرکت است.

در مورد برنامه سهام  بیشتر بدانید.

چرا EBITDA مهم است؟

EBITDA مخفف Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization است.

درآمد قبل از بهره، مالیات و استهلاک یک معیار سود است که از نظر ساختار سرمایه خنثی است. به این معنی که روش‌های مختلفی را که شرکت ممکن است از بدهی، حقوق صاحبان سهام، پول نقد یا سایر منابع سرمایه برای تامین مالی عملیات خود استفاده کند، در نظر نمی‌گیرد. همچنین هزینه‌های غیرنقدی مانند استهلاک را که ممکن است منعکس کننده توانایی شرکت برای تولید وجه نقد باشد که می‌تواند به عنوان سود سهام بازپرداخت کند، حذف می‌کند.

در مورد نرم افزار سهامداری بیشتر بدانید.

به‌علاوه، مالیات‌هایی را که می‌توانند از دوره‌ای به دوره دیگر متفاوت باشند و تحت تأثیر شرایط متعددی قرار می‌گیرند که ممکن است مستقیماً با نتایج عملیاتی یک شرکت مرتبط نباشند، شامل نمی‌شود.

به طور کلی، درآمد قبل از بهره، مالیات و استهلاک ابزاری مفید برای عادی سازی نتایج یک شرکت است تا بتوانید راحت تر کسب و کار را ارزیابی کنید. برای روشن بودن، EBITDA جایگزین معیارهای دیگر مانند درآمد خالص نیست. به هر حال، اقلام حذف شده از EBITDA – بهره، مالیات و هزینه های غیر نقدی – هنوز هم اقلام واقعی با پیامدهای مالی هستند که نباید نادیده گرفته شوند.

درآمد قبل از بهره، مالیات و استهلاک اغلب برای مقایسه دو کسب و کار مشابه یا تلاش برای تعیین پتانسیل جریان نقدی یک شرکت مفید است.

در مورد برنامه مدیریت امور سهام  بیشتر بدانید.

نحوه محاسبه EBITDA

نحوه محاسبه EBITDA

محاسبه EBITDA بسیار ساده است.

  • سود (درآمد خالص یا زیان خالص)

  • هزینه بهره (گاهی اوقات نیز درآمد بهره)

  • هزینه مالیات بر درآمد (گاهی اوقات نیز اعتبار مالیاتی)

  • استهلاک (معمولاً با هم ترکیب می شوند. اما گاهی اوقات به صورت اقلام جداگانه)

در مورد نرم افزار سهامداران بیشتر بدانید.

در مرحله بعد، تمام اقلام خطی را که به صورت هزینه هستند جمع کنید. هر اقلامی را که درآمد هستند (مانند درآمد بهره) کم کنید، سپس کل را به رقم درآمد خالص (یا زیان خالص) اضافه کنید. نتیجه سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک یا EBITDA است. به عبارت دیگر، شما هر گونه هزینه از این دسته ها را به درآمد خالص شرکت اضافه می کنید (و هر گونه سود را از آن کم می کنید).

در مورد نرم افزار اسناد بخوانید.

توجه:

بسیاری از شرکت ها EBITDA تعدیل شده را نیز گزارش می دهند. این همان EBITDA نیست. زیرا شامل هزینه‌های اضافی مانند انتشار سهام، هزینه‌های غیر تکراری و سایر موارد با اهمیتی است که بر نتایج تأثیر می‌گذارند. در حالی که EBITDA تنظیم شده می تواند مفید باشد، می تواند توسط مدیریت شرکت برای حمایت از روایتی استفاده شود که شرکت را در بهترین حالت قرار می دهد.

در مورد نرم افزار سهام  بیشتر بدانید.

EBITDA