صورت مالی تلفیقی و اهمیت آن برای شرکت ها

صورت مالی تلفیقی و اهمیت آن برای شرکت ها

در این محتوا در مورد صورت مالی تلفیقی اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهیم. مهارت های مختلفی برای انتخاب شرکت مناسب به عنوان سرمایه گذار مورد نیاز است و اساس سرمایه گذار موفق بودن در آمیختگی دانش و تجربه نهفته است.

ما می خواهیم تا حد امکان اطلاعات بیشتری داشته باشیم تا فرآیندهای تجزیه و تحلیل و ارزیابی تا حد امکان با واقعیت ها سازگار باشد.

تلفیقی چیست؟ روش های تجمیع چیست؟

برای تجزیه و تحلیل موثر، علاوه بر داشتن انبوهی از اطلاعات، توانایی درک صحیح مجموعه اطلاعات موجود نقش حیاتی دارد. در این زمینه، یکی از مهم ترین ویژگی هایی که سرمایه گذار باید کسب کند، توانایی خواندن صحیح زبان صورت های مالی است که یکی از مهم ترین منابع اطلاعات کمی است.

مفاد موجود در صورت مالی

هنگام ارزیابی یک شرکت، از داده های ارائه شده توسط صورت های مالی مانند ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد استفاده می شود. پاسخ به سؤالاتی مانند:

  • وضعیت دارایی ها و بدهی های شرکت و نحوه توزیع این متغیرها در خود (ترازنامه).

  • نسبت بین درآمد و هزینه (صورت سود و زیان) و اینکه آیا این شرکت به خوبی کار خود را انجام داده است.

  • فعالیت های تبدیل به وجه نقد (صورت جریان نقدی).

در این جداول یافت می شود. هنگامی که این گزارش ها مورد بررسی قرار می گیرند، ما بین صورت های مالی تلفیقی و غیر تلفیقی تمایز قائل می شویم.

بیشتر بخوانید: کمپین تامین مالی جمعی مبتنی بر سهم چیست؟

صورت مالی تلفیقی

صورت‌های مالی تلفیقی از ترکیب دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام، درآمد و هزینه‌های دو یا چند واحد تجاری برای یک دوره و بازه دوره‌ای خاص، طبق قوانین خاصی ایجاد می‌شوند. هدف صورت‌های تلفیقی ارائه اطلاعات کاربردی‌تر در مورد وضعیت مالی شرکت‌های جمعی به کلیه ذی‌نفعان است. این از طریق نشان دادن یک شرکت به همراه شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه آن به عنوان یک شرکت واحد تحت عنوان شرکت اصلی است.

بنابراین می توان با ارائه تعریف کوتاه و مختصر از ادغام به این سوال که منظور تلفیقی چیست پاسخ داد:

ادغام ترکیبی از شرکت اصلی و شرکت های تابعه آن (حداقل ۵۰ درصد مالکیت)، شرکت های تابعه (۲۰ تا ۵۰ درصد مشارکت) است. نرخ یا مشارکت های مهم در یک گروه، فرآیند تهیه گزارش های مالی است که دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام، درآمد، هزینه ها و جریان های نقدی مشارکت ها را با درصد کمتری نفوذ می کند، به گونه ای که گویی آنها یک تجارت واحد هستند.

بیشتر بخوانید: نرم افزار اسناد

تلفیقی به چه معناست؟

امروزه اصطلاح ادغام صورت های حسابداری به ادغام وضعیت مالی بیش از یک شرکت و نشان دادن آنها در زیر یک سقف اطلاق می شود.

ادغام، به عبارت دیگر، (ادغام مجموع مالی تحت یک شرکت واحد) را می توان آن را برای همه انواع صورت های مالی مانند ترازنامه، صورت سود و زیان یا صورت جریان نقدی اعمال کرد. تلفیقی صورت های مالی به معنای ترکیب نتایج عملیاتی شرکت اصلی و شرکت تابعه یا مشارکت های آن است به گونه ای که بتوان آن ها را به گونه ای گزارش کرد که گویی توسط یک واحد تجاری واحد انجام شده است.

بیشتر بخوانید: گردش مالی چیست؟ چگونه محاسبه کنیم؟

صورت مالی تلفیقی

هدف از صورت مالی تلفیقی چیست؟

هدف از ادغام ارائه گزارش هایی است که چشم انداز دقیق تری را برای همه ذینفعان کسب و کار فراهم می کند. اگرچه مبالغ مالی تلفیقی بسته به روش ادغام متفاوت است. اما عموماً با انعکاس همه اقلام مانند دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمدها و هزینه‌های شرکت اصلی و شرکت‌های تابعه آن به عنوان متعلق به یک شرکت واحد (شرکت اصلی) یک دید جمعی ارائه می‌دهند.

تلفیق مالی و اهمیت آن برای شرکت ها

صورتهای مالی تلفیقی باید بر اساس همان استانداردهای حسابداری تهیه شود. بنابراین در حین ادغام، حتی اگر از رویه‌های حسابداری متفاوتی در صورت‌های مالی شرکت‌ها استفاده شود، ابتدا این تفاوت حذف شده و صورت‌های مالی تلفیقی طبق همان استانداردهای حسابداری مورد بازنگری قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، هنگام تهیه صورت‌های مالی شرکت اصلی و شرکت‌های تابعه/تضامنی، همان تاریخ یا بازه تاریخی به عنوان مبنای در نظر گرفته می‌شود.

بیشتر بخوانید: رابطه بین گردش مالی و عملکرد تجاری

عوامل موثر در صورت مالی تلفیقی

عوامل مختلفی در تهیه صورت مالی تلفیقی مؤثر هستند. این عوامل را می توان به عنوان حمایت کننده و محدود کننده دسته بندی کرد. علاوه بر این، این عوامل ممکن است با توجه به مقررات ملی و بین المللی متفاوت باشد.

اگرچه صورت های مالی تلفیقی برای گروهی از شرکت ها تهیه می شود، اما تهیه صورت های مالی تلفیقی در فرآیندهای ادغام شرکت ها نیز ضروری است. در صورت‌های مالی تلفیقی که در صورت ادغام شرکت‌ها تهیه می‌شود، از یکی از روش‌های خرید یا تجمیع منافع استفاده می‌شود.

در این مرحله:

این سوال که منظور از تلفیقی چیست، یکی از موضوعاتی است که اغلب کنجکاوی سرمایه گذاران را به خود جلب می کند. معادل فنی صورتهای مالی تلفیقی نشده، صورتهای مالی انفرادی است. به عنوان مثال، هنگامی که یک مالی غیر تلفیقی ذکر می شود، منظور در اینجا یک گزارش مالی مانند ترازنامه انفرادی یا صورت سود و زیان انفرادی است. در صورت‌های مالی تلفیقی، کلیه شرکت‌هایی که زیر یک سقف جمع شده‌اند، به‌عنوان یک مجموعه با شرکت اصلی در نظر گرفته می‌شوند.

برای مثال:

اقلام سودی که در صورت سود و زیان کاملاً تلفیقی شرکت اصلی ظاهر می‌شود، رقم سودی را با سود سایر شرکت‌هایی که دارای وضعیت فرعی هستند، نشان می‌دهد. با این حال، علیرغم ادغام انجام شده در اینجا، شرکت اصلی ممکن است مالک تمام سهام شرکت فرعی نباشد.

بنابراین، اگر شرکت اصلی به طور کامل مالک شرکت فرعی خود نباشد، بین اقلام «سود خالص» مندرج در صورت سود و زیان تلفیقی و اقلام «سهام مشارکت اصلی» در زیر اقلام سود خالص تفاوت وجود خواهد داشت. در این صورت ارزش سود مربوط به سهام غیرمالک حذف شده و به صورت جداگانه در زیرمجموعه «سهام غیر کنترلی» نشان داده می شود.

بیشتر بخوانید: مهم ترین صورت های مالی

از سوی دیگر، برای ارزشی که فقط مربوط به شرکت اصلی است و فقط شامل سود مربوط به نسبت سهم شرکت اصلی می‌شود، باید زیرمجموعه «سهام مشارکت اصلی» تحت عنوان «سود خالص» در نظر گرفته شود.

صورت مالی تلفیقی

نرم افزار مدیریت امور سهام برای مدیریت سبد سهام شما طراحی شده است. با کلیک بر روی هر یک از کلمات زیر به صفحه اصلی نرم افزار امور سهام دسترسی داشته باشید.

برنامه سهامداران، نرم افزار سهامداری، نرم افزار امور سهام و سهامداران . نرم افزار امور سهام، برنامه مدیریت امور سهام، نرم افزار مدیریت امور سهام، برنامه تحلیل سهام . نرم افزار مدیریت امور سهام، نرم افزار امور سهامداری، نرم افزار سهامداران، نرم افزار سهام، نرم افزار خرید سهام . برنامه پیش بینی قیمت سهام، برنامه پیشنهاد بهترین سهام، برنامه مدیریت سبد سهام، برنامه ردیابی سهام، اپلیکیشن ردیابی سهام، نرم افزار مدیریت سهام