آیا افزایش سهام سرمایه شرکت نشانه بدی است؟

آیا افزایش سهام سرمایه شرکت نشانه بدی است؟

آیا افزایش سهام سرمایه یک شرکت نشانه بدی است؟ این مسئله ای است که سهامداران باید در ترازنامه شرکت به آن توجه کنند. در اینجا مواردی را برای آشنایی با این عنوان بررسی می کنیم.

افزایش در کل سهام سرمایه نشان داده شده در ترازنامه یک شرکت معمولاً خبر بدی برای سهامداران است. زیرا نشان دهنده انتشار سهام اضافی است که ارزش سهام موجود سرمایه گذاران را کاهش می دهد. با این حال، موجودی سرمایه اضافی ممکن است به سرمایه گذاران در قالب افزایش بازده حقوق صاحبان سهام از طریق سود سرمایه، پرداخت سود سهام بالاتر یا هر دو سود برساند.

در مورد برنامه مدیریت امور سهام  بیشتر بدانید.

سهام سرمایه چیست؟

سهام سرمایه چیست؟

سهام سرمایه کل مقدار سهام اعم از معمول و ممتاز است که یک شرکت سهامی عام مجوز انتشار آن را دارد. تفاوت بین سهام عادی و سهام ممتاز در این است که اگر شرکتی ورشکست شود، سهامداران ممتاز سهم خود را از دارایی ها؛ قبل از اینکه سهامداران عادی سهم خود را دریافت کنند (اگر چیزی باقی مانده باشد) دریافت می کنند.

سهام معمولی چیزی است که سرمایه گذاران معمولا خریداری می کنند و شرکت ها همیشه سهام ممتاز را ارائه نمی دهند. توجه داشته باشید که در حالی که یک شرکت حیات خود را با مقدار مشخصی از سهام آغاز می کند، ممکن است در صورت تایید هیئت مدیره و سهامداران موجود اجازه ایجاد و انتشار سهام اضافی را بدهد.

در مورد نرم افزار اسناد بخوانید.

سهام سرمایه تعداد سهامی است که می تواند موجود باشد یا در اختیار سهامداران باشد. مقدار سهام سرمایه ای که یک شرکت صادر می کند معمولاً در ابتدا در اساسنامه شرکت آن که سند قانونی مورد استفاده برای تأسیس یک شرکت است ذکر می شود. با این حال، یک شرکت معمولاً این حق را دارد که مقدار سهامی را که مجاز به انتشار است از طریق تأیید هیئت مدیره خود افزایش دهد. همچنین شرکت در کنار حق انتشار بیشتر سهام برای فروش، حق بازخرید سهام موجود را از سهامداران دارد.

سرمایه گذاران می توانند اطلاعات مربوط به سهام سرمایه یک شرکت را در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه آن بیابند.

در مورد نرم افزار مدیریت امور سهام و سهامداران بیشتر بدانید.

معایب افزایش سرمایه

معایب افزایش سرمایه

افزایش در کل موجودی سرمایه ممکن است بر سهامداران موجود تأثیر منفی بگذارد. زیرا معمولاً منجر به کاهش سهم می شود. این بدان معناست که هر سهم موجود درصد کمتری از مالکیت را نشان می دهد و ارزش سهام را کاهش می دهد.

از آنجایی که سود شرکت بر تعداد سهام جدید و بیشتر تقسیم می شود تا سود هر سهم (EPS) شرکت تعیین شود، رقم رقیق شده EPS شرکت کاهش می یابد.

سرمایه گذاران و تحلیلگران در صورتی که شرکتی به طور مستمر پیشنهاد سهام اضافی را آغاز کند، محتاط هستند، زیرا این اغلب نشان می دهد که شرکت در حفظ توان مالی با درآمدهای جاری مشکل دارد و دائماً به تامین مالی اضافی نیاز دارد.

در مورد نرم افزار مدیریت امور سهام بیشتر بدانید.

مزایای افزایش سرمایه

مزایای افزایش سرمایه

علیرغم کاهش احتمالی سهام، افزایش سهام در نهایت می تواند برای سرمایه گذاران مفید باشد. افزایش سرمایه برای شرکت که با فروش سهام اضافی افزایش می یابد می تواند رشد شرکت را تامین کند. اگر شرکت سرمایه اضافی را با موفقیت سرمایه گذاری کند، سود نهایی در قیمت سهام و پرداخت سود سهام که توسط سرمایه گذاران تحقق می یابد، ممکن است برای جبران رقیق شدن سهام آنها بیش از اندازه کافی باشد.

اگر شرکتی بتواند مقدار قابل توجهی سهام اضافی را بدون کاهش قابل توجهی در قیمت سهام منتشر کند، نشانه خوبی برای سرمایه گذاران و تحلیلگران است.

در مورد نرم افزار سهام  بیشتر بدانید.

افزایش سرمایه