گزارشات نرم افزار مدیریت سهام

بررسی ماژول گزارشات نرم افزار سهام

کاربران نرم افزارهای گوناگون، همواره در پی نرم افزار مدیریت امور سهام و سهامداران بوده اند. تا اطلاعات مختلف را از طریق گزارشات موجود بررسی نموده و بازخورد آن را به مدیران ارائه دهند. گزارشات یک سیستم، دست راست مدیران محسوب می شود؛ که بر اساس آن می توانند به نتایج کلی رسیده و اهداف و برنامه ی آتی سازمان را تعیین نمایند.

در مورد سامانه تحلیل بازار بیشتر بدانید.

انواع گزارشات موجود در سیستم مدیریت سهام پارس سیستم آشنا عبارتند از:

گزارش نقل و انتقالات

در این بخش از نرم افزار، می توان انواع گزارش های سیستم را بر اساس دسته بندی های زیر بررسی نمود:

 1. نقل و انتقالات سهامداران به تفکیک نوع تراکنش

 2. گردش معاملات روزانه بر اساس دسته بندی انواع معاملات

 3. تحلیل خرید و فروش های سهامداران بر اساس بالاترین یا پایین ترین نرخ

 4. تجزیه خرید و فروش های سهامداران بر اساس نقل و انتقالات کارگزار

 5. تحلیل خرید و فروش های سهامداران بر اساس معاملات قهری

در مورد نرم افزار مدیریت امور سهام و سهامداران بیشتر بدانید.

گزارشات نرم افزار مدیریت امور سهام و سهامداران

گزارشات نرم افزار مدیریت امور سهام و سهامداران

در این نرم افزار می توان کامل ترین گزارش از اطلاعات هویتی سهامداران بر اساس:

 • کد ملی

 • بورسی

 • سیستمی

 • گزارش میزان سهم های سهامداران از ابتدای عرضه تا کنون(سهام نهایی)

 • مباحث مانده مطالبات

 • مانده صفر، منفی، مثبت

 • سهامداران وثیقه

 • توقیفی

 • فوتی

 • ترجیحی

 • جزئیات آدرس

 • شماره شبا

 • سند زدن تکی سهامداران

و … را می توان مشاهده نمود.

در مورد نرم افزار امور سهام بیشتر بدانید.

گزارشات مالی

گزارشات مالی به تفکیک اسناد/ سال و دوره ی مالی/ گزارش برگه های حق تقدم و پاره سهم ها/ گزارش تسویه/ مغایرت ها/ تراز مالی و گزارش مسدودی ها / از جمله پر اهمیت ترین گزارشات سیستم می باشد.

در مورد سامانه افزایش سرمایه بیشتر بدانید.

گزارشات مجامع

 دیدن نتایج گزارش نرم افزار مدیریت امور سهام و سهامدران به تفکیک : مجامع عادی/ افزایش سرمایه / تخصیص سود / بر اساس خروجی چاپی و یا اکسل در این منو امکان پذیر است.

در مورد سامانه جامع تحلیل سهام و بازار سرمایه بیشتر بدانید.

گزارشات پورتال وب سهامداران

دیدن گزارشات انتقادات و پیشنهادات و لاگ وبسایت/ مالی / سهامداران/ از جمله قابلیت های پنل ادمین ماژول پورتال وب سهامداران در نرم افزار مدیریت سهام پارس سیستم آشنا می باشد. امکانات تخصصی گزارشات نرم افزار مدیریت سهام پارس سیستم آشنا به دلیل جامعیت، دسترسی به هرگونه گزارش را برای کاربران آسان می سازد.

در مورد نرم افزار مدیریت امور سهام بیشتر بدانید.

گزارشات پورتال وب سهامداران