سهامدار کیست و چه وظایفی دارد؟

سهامدار کیست و چه وظایفی دارد؟

سهامدار کیست؟ سهامداران یک شرکت در واقع حامیان مالی شرکت هستند. آنها با خرید سهام شرکت، تأمین مالی یک شرکت را بر عهده دارند و در نتیجه سهامدار – و بخشی از مالک شرکت می شوند.

در مورد نرم افزار مدیریت سهام و سهامداران بیشتر بدانید.

سهامداران؛ دارای حقوق، نقش ها و وظایف خاصی هستند که در قانون شرکت ها در سال ۲۰۰۶ و اساسنامه شرکت مشخص شده است. به عنوان سهامداران یک شرکت محدود، آنها از بدهی در امان هستند، به جز مبلغ سهامی که دارند؛ اما پرداخت نکرده اند.

سهامداران همچنین می توانند مدیران شرکت باشند. در حالی که مدیران مسئولِ مدیریت روزانه شرکت و تصمیم گیری هستند، سهامداران نقش ها و وظایف خاصی در رابطه با کنترل خود بر شرکت دارند.

در مورد سامانه تحلیل بازار بیشتر بدانید.

نقش سهامدار

بر اساس قانون شرکت ها در سال ۲۰۰۶، تصمیمات عمده تجاری که بر حقوق سهامداران تأثیر می گذارد، باید توسط مجمع عمومی که توسط مدیران شرکت فراخوانده می شود، توسط صاحبان سهام، با تصمیم ویژه تصویب شود.

تصمیمات خاصی فقط توسط سهامداران قابل اتخاذ است. مانند: برکناری مدیر از سمت خود، تغییر نام شرکت یا تأیید قرارداد خدمات برای مدیر که به او امنیت شغلی بیش از دو سال می دهد. به طور کلی، سهامداران قدرت کمی بر مدیران و نحوه اداره شرکت دارند. نقش اصلی آنها این است که در جلسات شرکت کنند و در مورد آنچه در دستور کار است بحث کنند تا مدیران از اختیارات خود فراتر نروند – و در صورت لزوم رضایت سهامداران را ارائه دهند.

در مورد سامانه افزایش سرمایه بیشتر بدانید.

جلسات عمومی

مجامع عمومی، جلسات سهامداران شرکت است. در حالی که مدیران شرکت ممکن است در هر زمان به هر دلیلی مجمع عمومی را دعوت کنند، سهامداران همچنین می توانند با توجه به شرایط، درخواست مجمع عمومی را بدهند. (یعنی کسانی که درخواست جلسه دارند باید حداقل ۵ درصد از سرمایه اولیه شرکت را پرداخت کنند).

اگر سهامداران درخواست معتبری داشته باشند، مدیران باید ظرف ۲۱ روز مجمع عمومی را دعوت کنند. در غیر این صورت، رویه هایی وجود دارد که به سهامداران امکان می دهد خودشان با یکی تماس بگیرند.

در مورد نرم افزار سهام بیشتر بدانید.

مجامع عمومی سالانه

در صورتی که شرکت خصوصی باشد، دیگر نیازی به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نیست. مگر آنکه مقالات مندرج در مواد آن باشد. با این حال، سهامداران ممکن است درخواست برگزاری آن را داشته باشند – یا مدیران در صورت تمایل مجمع عمومی سالیانه را فرا خوانند. تاریخ چنین جلسه ای معمولاً سال به سال تعیین می شود.

در شرکت های کوچک، اغلب مناسب است که مجمع عمومی سالیانه برگزار شود که در آن سهامداران همه مدیر نیستند. این فرصت را برای سهامداران فراهم می کند تا حساب های شرکت را بررسی کرده و از مدیران در مورد تصمیماتی که گرفته اند سوال کنند.

در مورد شبکه اجتماعی بیشتر بدانید.

وظایف سهامدار

وظیفه اصلی سهامداران این است که تصمیمات خود را در مجامع عمومی با رای دادن به عنوان سهامدار خود تصویب کنند. این وظیفه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا به سهامداران اجازه می دهد تا کنترل نهایی خود را بر شرکت و نحوه مدیریت آن اعمال کنند.

سهامداران می توانند به یکی از دو روش رای دهند: با نشان دادن دست یا با رای گیری که در آن هر رأی متناسب با تعداد سهام در اختیار هر یک از سهامداران خواهد بود. معمولاً نشان دادن دست ها روش ترجیحی رای گیری است که در مجامع عمومی انجام می شود.

در مورد نرم افزار تحلیل بازار بیشتر بدانید.

دو قطعنامه وجود دارد که می توان در جلسه سهامداران به آنها رای داد: یک قطعنامه معمولی و یک قطعنامه ویژه.

وضوح عادی

در صورتی که اکثریت ساده سهامداران حاضر در جلسه به این پیشنهاد رأی مثبت دهند، یک تصویب عادی توسط سهامداران به تصویب می رسد. بنابراین، بیش از ۵۰ % از آراء باید به نفع باشد، که معمولاً از طریق نشان دادن دست نشان داده می شود.

وضوح ویژه

گاهی اوقات توسط قانون شرکت ها در موارد خاص نیاز به تصویب خاص است. به عنوان مثال، تغییر اساسنامه، یا سایر موارد مهم یا حساس. برای تصویب قطعنامه ویژه، اکثریت ۷۵ درصد باید موافق باشند. اگر ذکر خاصی در مورد نوع قطعنامه مورد نیاز وجود نداشته باشد، فرض بر این است که در مورد قطعنامه معمولی رای گیری می شود.

در مورد نرم افزار امور سهام بیشتر بدانید.

رئیس جلسه

رئیس توسط مدیران منصوب می شود. وظیفه رئیس جلسه نظارت بر جلسه و نظم بخشیدن به ساختار کلی آن است. رئیس اعلام می کند که آیا قطعنامه ای پس از اتمام رای گیری تصویب شده یا شکست خورده است یا خیر.

رأی قاطع رئیس

رئیس علاوه بر هر رأی دیگری که ممکن است داشته باشد، رأی مستقیم خود را ندارد. در صورت برابری آرا، رئیس فقط در صورتی دارای رأی قاطع است که اساسنامه پیش بینی کرده باشد.

سهامدار